alasan untuk bahagiayang tinggal hanyalah alasan untuk bahagia